Algemene Voorwaarden van De Dierenvrienden

Laatst bijgewerkt 1 Mei 2018
 • Uw hond dient gezond te zijn.
 • Uw hond dient regelmatig preventief te worden behandeld tegen vlooien, wormen en teken.
 • Uw hond dient sociaal te zijn met mens en dier.
 • Hondenuitlaatservice De Dierenvrienden behoudt zich het recht voor honden te weigeren.
 • Uw hond dient de basiscommando‚Äôs te begrijpen.
 • Bij ziekte of loopsheid kan de hond niet mee met de groep.
 • Uw hond gaat minimaal 1 maal per week mee met De Dierenvrienden.
 • Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 • U dient een besmettelijke ziekte of loopsheid zo spoedig mogelijk te melden.
 • Hondenuitlaatservice De Dierenvrienden handelt naar eigen inzicht bij eventuele calamiteiten en gaat zo nodig met uw hond naar een dierenarts voor medische verzorging (dit geldt ook indien de hond thuis ziek wordt aangetroffen). In noodgevallen zal de dichtstbijzijnde dierenarts worden benaderd. Uiteraard zal getracht worden om contact op te nemen met de eigenaar van de hond. De kosten voor de medische verzorging komen te allen tijde voor rekening van de eigenaar van de hond.
 • Hondenuitlaatservice De Dierenvrienden besteedt maximale zorg aan uw hond, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen en/of schade als gevolg van het uitlaten van de hond.
 • U gaat ermee akkoord dat uw hond los loopt tijdens de uitlaatbeurten.
 • U blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw hond veroorzaakt.
 • Hondenuitlaatservice De Dierenvrienden is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van uw hond.
 • Hondenuitlaatservice De Dierenvrienden levert de hond handdoekdroog af maar is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond.
 • U dient een WA-verzekering te hebben waarin uw hond is opgenomen.
 • Pups mogen vanaf 8 maanden mee met de roedel.
 • Hondenuitlaatservice De Dierenvrienden loopt met uw hond op de afgesproken tijden. De wandelingen met de groep duren onder normale omstandigheden minimaal een uur. De duur van de wandeling kan aangepast worden i.v.m. extreme gladheid, extreme hitte of een weeralarm of de veiligheid van de honden. Dit altijd ter beoordeling van Hondenuitlaatservice De Dierenvrienden.
 • Hondenuitlaatservice De Dierenvrienden heeft te allen tijde het recht om op te zeggen.
 • Vakantieperiodes van Hondenuitlaatservice De Dierenvrienden worden minimaal 1 maand van tevoren kenbaar gemaakt.
 • U dient Hondenuitlaatservice De Dierenvrienden van een huissleutel te voorzien zodat de hond kan worden opgehaald (mits u niet thuis bent). -Hondenuitlaatservice De Dierenvrienden zal bij verlies of diefstal van uw huissleutel u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Hondenuitlaatservice De Dierenvrienden kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.
 • De prijzen van de uitlaatbeurten van uw hond zijn inclusief 21% BTW.
 • De Betaling geschiedt uitsluitend door middel van automatische incasso.
 • Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Laatst bijgewerkt 1 Mei 2018